15 bra anledningar att välja abonnemang 365 Happy Days

15_bra_anledningar_abonnemang_365happydays_idebank_aktiviteter_for_aldre

15 bra anledningar att teckna abonnemang "365 Happy Days"

 • 365 Happy Days är en digital idébank med färdiga aktiviteter som gör det enkelt för personalen i vård och omsorg och på sociala mötesplatser att planera och fixa roliga aktiviteter som skapar mervärde och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet. 
 • I många verksamheter är aktiviteterna kopplade till en eller några få personer – med 365 Happy Days så kan aktiviteter genomföras på samma sätt oavsett vem det är som jobbar. 365 Happy Days är enkelt och flexibelt. Det behövs inga förkunskaper och oavsett ålder eller etniskt ursprung så kan aktiviteter genomföras på samma sätt = Kvalitetssäkring av det sociala innehållet i verksamheten.
 • ”Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!”. Visst är det jättetrevligt med stora event då och då…men det som mest höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet – är att vara i ett meningsfullt sammanhang varje dag. Möten med människor, samtal, skratta och ha roligt, känna sig delaktig, prata om intressanta saker och känna gemenskap. 365 Happy Days är ett tidsbesparande digitalt verktyg som underlättar och hjälper användaren med detta.
 • Levla upp Swedish fika – De flesta verksamheter och sociala mötesplatser (även hemtjänst, personlig assistans och volontärbesök) har eftermiddagskaffe/te, som en självklar feelgood stund att stanna upp och samlas runt. Men att skapa ”goda samtal” är inte alltid så enkelt. Med 365 Happy Days idébank, så är det enkelt att ”LEVLA UPP” och förvandla den stunden till en rolig och lustfylld aktivitet som skapar små ljuspunkter i vardagen, väcker minnen, skratt och ger nya samtalsämnen att prata om. Detta är en del av nationella värdegrundens intentioner i äldreomsorgen – att skapa en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
 • Vad ska vi göra? Vad ska vi prata om? Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! För att underlätta planering och göra aktiviteterna lättillgängliga – finns aktivitetsmaterialet direkt i 365 Happy Days kalender – som också är verksamhetsplanering för hela året! Kalendern är fylld med temadagar, högtider, kända personer, historiska händelser, intressanta och roliga ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Under fliken ”aktuellt” finns det varje månad en inspirationkalender som kan skrivas ut, med tips på aktuella högtider, temadagar och aktiviteter.
digital idébank med exempelvis quiz, icebreakers, temadagar med flera
365happydays_idebank_meningsfulla_aktiviteter_for_aldre_kultur_och_sociala_aktiviteter_aldre
 • Allt material är digitalt och aktiviteterna är lätta att anpassa efter olika målgrupper med olika intressen och livssituationer. Textmaterial, citat, tips på samtalsämnen, humor, ”visste du att”, kluringar, YouTube-klipp, quiz, affischmallar, min omvända bucketlist, Doobidoo inspirerat material, mallar och inspiration…finns med ett klick, färdigt att användas direkt.
 • I en tid av digitalisering då antalet fysiska möten blir allt färre, då ökar det mänskliga mervärdets betydelse ännu mer. Högläsning och samtal är grunden i 365 Happy Days aktiviteter. Textläsning varvas med citat, musik och samtal om olika fakta i texten. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför (förberedelsejobbet är gjort) och under aktiviteten då läsplattan används som ett tryckt magasin…dvs den ligger på bordet som en handledning. 
 • Möjligheten till fler spontana aktiviteter ökar när aktiviteterna är färdiga och förberedelsejobbet är gjort. 
 • 365 Happy Days skapar mångfald i aktivitetsutbudet och i linje med de svenska kulturpolitiska målen (om allas lika möjligheter att delta i kulturlivet) förenklar 365 Happy Days mångfaldsarbetet på kulturområdet och integrerar det som en del i den ordinarie verksamheten. 
 • Färdiga affischmallar att skriva ut till alla aktiviteter. Affischernas funktion är dels att inbjuda och väcka lusten att delta i olika aktiviteter och det är även ett jättebra sätt att synliggöra verksamhetens aktiviteter (när vi genom GDPR inte kan fota som förr).
albefinnande_globalamalet3_hallbar_utveckling_365happydays_idebank_med-roliga_meningsfulla_aktiviteter_for_aldre.
Här finns det mer läsning om det globala målet nr 3

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och de 17 Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Att jobba med de globala målen är allas ansvar, att se möjligheter hur och på vilket sätt vi kan bidra och bli en del av förändringen mot hållbar utveckling. Med 365 Happy Days kan du och din verksamhet bidra och bli en del av förändringen till det globala målet nr 3, som handlar om att: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Albert Einstein tittandes mot skärmen och digital idébank med färdiga aktiviteter
 • 365 Happy Days är ett digitalt Reminiscensverktyg. Mångfalden på aktivitetsteman i kombination med musiklistor och samtalstips – hjälper användaren att finna rätt ”triggers”, som väcker minnen och förenklar kommunikationen med personer som har kognitiv svikt eller en demensdiagnos. Aktiviteterna är enkla och kravlösa. Högläsning och samtal skapar gemenskap, närhet och stimulans.
 • Motverka ensamhet – Digitala träffar. Med 365 Happy Days finns det möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt. När användaren har färdiga aktiviteter att utgå ifrån är det enklare att komma igång med digitala samtalsgrupper/ studiecirklar med olika teman och innehåll.
 • Ibland kan det kännas svårt att finna en nivå på aktiviteterna som passar till olika åldrar och målgrupper…men med denna insikt så blir det enklare: Historiska händelser, kända personer från förr, hur livet eller tidsandan var på 20-30-40-50-60-70-80-talet…det förändras inte – det är samma fakta i grunden, oavsett vi är 5 eller 100 år gamla. Detsamma gäller om bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar. Deltagarnas erfarenheter av detta gör att samtalen blir olika…beroende på om det är första gången de hör talas om det eller har upplevt det själv. 
 • Varför uppfinna hjulet på nytt? 365 Happy Days funkar i både små och stora sammanhang, som individuella aktiviteter eller aktiviteter i grupp. På en bussresa, till eftermiddagskaffet, som studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, som cafeprogram, samkväm, inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, volontärbesök, digitala träffar, guldkantsstunder eller som en rolig energipåfyllare en kvart före maten eller till kvällsfikat. 365 Happy Days är en skattkista för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Äldreomsorg – Volontärer – Studieförbund – Guldkant i vardagen – Mötesplatser – Dagverksamheter – Vård och omsorgsboenden – Högläsare – Hemtjänst – Personlig assistans –  Kultur & hälsa – Digitala träffar med socialt innehåll. 
 • Aktivt användande av idébanken 365 Happy Days är ett kvalitetsarbete som bidrar till att göra verksamheten till en mer attraktiv plats att bo, besöka och arbeta på  (vilket visar sig i Socialstyrelsens årliga nöjdhetsmätningar).  

Du kan läsa mer om 365 Happy Days på WebbExpo Välfärdsteknik
Läs eller ladda ner en folder med kundreferenser och aktuell information om 365 Happy Days digitala idébank
Lämna gärna ett omdöme, vad du tycker om 365 Happy Days idébank. Det kan du göra på Google eller på Facebook , Hitta, Eniro

/Ankie Lidberg, Aktivitetscoach – Utvecklar digitala aktiviteter som inspirerar till ”365 Happy Days”

Text & Layout: 365 Happy Days AB Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder.