15 bra anledningar att välja abonnemang hos 365 Happy Days

15 bra anledningar att teckna abonnemang ”365 Happy Days”

 • För att göra det enkelt för personal i vård och omsorgsverksamheter och på sociala mötesplatser att planera och fixa roliga aktiviteter som skapar mervärde och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet – skapade 365 Happy Days en digital idébank med färdiga aktiviteter. 
 • ”Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!”. Visst är det trevligt med stora event då och då…men det som mest höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet – är att vara i ett meningsfullt sammanhang varje dag. Möten med människor, samtal, skratta och ha roligt, känna sig delaktig, prata om intressanta saker och känna gemenskap. 365 Happy Days är ett tidsbesparande digitalt verktyg som underlättar och hjälper användaren med detta.
 • Aktivt användande av idébanken 365 Happy Days är ett kvalitetsarbete som bidrar till att göra verksamheten till en mer attraktiv plats att bo, besöka och arbeta på (vilket visar sig i Socialstyrelsens årliga nöjdhetsmätningar).  
 • Levla upp Swedish fika – De flesta verksamheter och sociala mötesplatser (även hemtjänst, personlig assistans och volontärbesök) har eftermiddagskaffe/te, som en självklar feelgood stund att stanna upp och samlas runt. Med 365 Happy Days idébank, så är det enkelt att ”LEVLA UPP” och förvandla den stunden till en rolig och lustfylld aktivitet som skapar små ljuspunkter i vardagen, väcker minnen, skratt och ger nya samtalsämnen att prata om.
 • I en tid av digitalisering då antalet fysiska möten blir allt färre, då ökar det mänskliga mervärdets betydelse ännu mer. Högläsning och samtal är grunden i 365 Happy Days aktiviteter. Textläsning varvas med citat, musik och samtal om olika fakta i texten. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför (förberedelsejobbet är gjort) och under aktiviteten då läsplattan används som ett tryckt magasin…dvs den ligger på bordet som en handledning. 
 • Vad ska vi göra? Vad ska vi prata om? Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! För att underlätta planering och göra aktiviteterna lättillgängliga – finns aktivitetsmaterialet direkt i 365 Happy Days almanacka – som också är verksamhetsplanering för hela året! Almanackan är fylld med temadagar, högtider, kända personer, historiska händelser, intressanta och roliga ämnen och aktiviteter som passar till varje månad.
 • Allt material är digitalt och aktiviteterna är lätta att anpassa efter olika målgrupper med olika intressen och livssituationer. Textmaterial, citat, tips på samtalsämnen, humor, ”visste du att”, kluringar, YouTube-klipp, quiz, affischmallar, min omvända bucketlist, Doobidoo inspirerat material, mallar och inspiration…finns med ett klick, färdigt att användas direkt.
 • Möjligheten till fler spontana aktiviteter ökar när aktiviteterna är färdiga och förberedelsejobbet är gjort. 
 • 365 Happy Days är enkelt och flexibelt. Inga krav på förkunskaper eller stora personalresurser och oavsett ålder eller etniskt ursprung så kan aktiviteter genomföras på samma sätt  = Kvalitetssäkring av det sociala innehållet i verksamheten. 365 Happy Days funkar i både små och stora sammanhang, som individuella aktiviteter eller aktiviteter i grupp. På en bussresa, till eftermiddagskaffet, som studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, som cafeprogram, samkväm, inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, volontärbesök, digitala träffar, guldkantsstunder eller som en rolig energipåfyllare en kvart före maten eller till kvällsfikat.
 • Färdiga affischmallar att skriva ut till alla aktiviteter. Affischernas funktion är dels att inbjuda och väcka lusten att delta i olika aktiviteter och det är även ett bra sätt synliggöra verksamhetens aktiviteter .
Här finns det mer läsning om det globala målet nr 3

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och de 17 Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Begreppet ”hållbar utveckling” kan också beskrivas som “Vår gemensamma framtid”. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Att jobba med de globala målen är allas ansvar, att se möjligheter hur och på vilket sätt vi kan bidra och bli en del av förändringen mot hållbar utveckling. Med 365 Happy Days kan du och din verksamhet bidra och bli en del av förändringen till det globala målet nr 3, som handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 • 365 Happy Days är ett digitalt Reminiscensverktyg. Mångfalden på teman kombinerat med musiklistor hjälper användaren att finna rätt ”triggers”, som väcker minnen och förenklar kommunikationen med personer som har en demensdiagnos. Aktiviteterna är enkla och kravlösa. Högläsning och samtal skapar gemenskap, närhet och stimulans.
 • Motverka ensamhet – Digitala träffar. Med 365 Happy Days finns det möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt. När användaren har färdiga aktiviteter att utgå ifrån är det enklare att komma igång med digitala samtalsgrupper/ studiecirklar med olika teman och innehåll.
 • 365 Happy Days skapar mångfald i aktivitetsutbudet och i linje med de svenska kulturpolitiska målen (om allas lika möjligheter att delta i kulturlivet) förenklar 365 Happy Days mångfaldsarbetet på kulturområdet och integrerar det som en del i er ordinarie verksamhet.
 • Ibland kan det kännas svårt att finna en nivå på aktiviteterna som passar till olika åldrar och målgrupper…men med denna insikt så blir det enklare: Historiska händelser, kända personer från förr, hur livet eller tidsandan var på 20-30-40-50-60-70-talet eller bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar, det förändras inte – det är samma fakta i grunden, oavsett vi är 5 eller 100 år…men sen blir samtalen olika, beroende på om du hör detta för första gången eller att du har upplevt det själv. 
 • Varför uppfinna hjulet på nytt? 365 Happy Days är en skattkista för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Äldreomsorg – Volontärer – Studieförbund – Guldkant i vardagen – Mötesplatser – Dagverksamheter – Vård och omsorgsboenden – Högläsare – Hemtjänst – Personlig assistans –  Kultur & hälsa – Digitala träffar med socialt innehåll. 

365 Happy Days är en digital idébank – en abonnemangstjänst med färdiga aktiviteter för hela året. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!