Internationella världsbokdagen

Världsbokdagen – En fest för att främja njutningen av böcker.

  • Böcker är en bra kraft för att bekämpa känslor av isolering och ensamhet, samtidigt som vi stimulerar våra sinnen och kreativitet.
  • Världsbokdagen, (Worldbookday) firas den 23 april och är en temadag instiftad av Unesco – FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och media/ kommunikation.
  • Syftet med dagen är att främja njutningen av böcker och läsning samt att hylla författare och uppmärksamma vikten av yttrande & tryckfrihet. På Unescos hemsida kan man också läsa att det övergripande målet är ”att visa att böcker kan användas som ett verktyg i arbetet för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande”. Genom historien har böcker varit det mest kraftfulla medlet för att sprida kunskap och det mest effektiva sättet att bevara kunskap. Böcker utvecklar också vår gemensamma kunskap om kulturtraditioner i världen
  • Varför firas dagen den 23:e april? Jo, den 23 april är ett symboliskt datum i världslitteraturen. Det är det datum då flera framstående författare dött, bl.a William Shakespeare.
  • Ett citat om böcker av Audrey Azoulay, generaldirektör för UNESCO. ”Böcker har den unika förmågan att både underhålla och undervisa. De är genast ett sätt att utforska världar utöver vår personliga erfarenhet genom exponering för olika författare, universum och kulturer och ett sätt att få tillgång till det djupaste i vårt inre.”

Böcker är ett intressant ämne som berör många. Att ha högläsning och samtala i grupp omkring en bok eller text, är alltid en trevlig aktivitet. Om du har lite tid är det näst bästa att läsa några citat om böcker. Till den internationella världsbokdagen så delar jag några roliga citat om böcker. Läs och må /Ankie, 365 Happy Days

Previous slide
Next slide

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder, köpt upphovsrätt till vissa bilder samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder. Filmklipp: Youtube Layout: 365 Happy Days AB

Lämna ett svar