Information – Teckna abonnemang

365 Happy Days abonnemang

Hej! I nuläget finns det två olika abonnemang att teckna. Vill du ha mer info eller har frågor kring vilka möjligheter 365 Happy Days kan skapa i er verksamhet – ring 070-6831967, mejla eller boka ett Teamsmöte med mig ankie@365happydays.se
Läs användarvillkor för tecknande av abonnemang 365 Happy Days HÄR

Abonnemang 365 Happy Days – Särskilt boende
(Även mötesplatser, dagverksamheter, hemtjänst och personlig assistans tecknar detta abonnemang.)

 • 1 års licens innehåller 6 fristående användarkonton.
 • Användarkonton kan även vara fördelade på sex olika dagverksamheter, hemtjänstgrupper eller personliga assistenter.
 • Det går att logga in på mobil, webb eller läsplatta men användaren kan inte vara inloggad på webb och läsplatta samtidigt. 
 • Abonnemang 365 Happy Days SÄBO kostar 995 kr/månad och faktureras årsvis i förväg. 
 • Utslaget på 6 användarkonton blir kostnaden för varje användare 1990 kr/år. 
 • 365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst. Har ni statliga stimulansmedel, projektpengar eller digitaliseringsbidrag (välfärdsteknik) kan ni nyttja det. 
 • Abonnemang ”365 Happy Days särskilt boende” beställer du i webshopen 

Prisjämförelse
Abonnemang ”365 Happy Days SÄBO” Pris: 11.940 kr/år + 6% moms. 
Kostnad utslaget på 12 månader = 995 kr/månad
Kostnad utslaget på 52 veckor = 229 kr/ vecka.
Utslaget på 6 användare blir kostnaden 38 kr/vecka för varje enhet.

Abonnemang 365 Happy Days – Studieförbund 

 • 1 användare -1 års licens kostar 995kr/mån, faktureras årsvis i förväg.
  Kostnaden för ett år blir 11.940 kr + 6% moms.
  Prisjämförelse: Abonnemangskostnad för 1 licens (utslaget på 52 veckor) = 229 kr/ vecka Obs! ”Användare” behöver inte vara bundet till en person. Det går att logga in på mobil, webb eller läsplatta men användaren kan inte vara inloggad på webb och läsplatta samtidigt. 
 • 5 användare -1 års licens kostar 499kr/mån & användare, faktureras årsvis i förväg.
  Kostnad för ett år blir 2495 kr/mån x 12 = 29940 kr + 6 % moms.
  Prisjämförelse: Abonnemangskostnad för 5 licenser (utslaget på 52 veckor) = 115 kr/ vecka & användare.
 • 10 användare -1 års licens kostar 399kr/mån & användare, faktureras årsvis i förväg.
  Kostnad för ett år blir 3990 kr/mån x 12 = 47880 kr + 6 % moms.
  Prisjämförelse: Abonnemangskostnad för 10 licenser (utslaget på 52 veckor) = 92 kr/ vecka & användare.

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder, köpt upphovsrätt till vissa bilder samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder. Layout: 365 Happy Days AB

365 Happy Days är en digital idébank – en abonnemangstjänst med färdiga aktiviteter för hela året. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!