Karin Boye -Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst

Hej!

För att ta del av 365 Happy Days material behöver du ett abonnemang. 

Mer info om det finns här