Abonnemang 365 Happy Days – Aktiviteter äldreboende & studieförbund

man och kvinna ler, diskuterandes aktiviteter för äldre framför man med surfplatta

365 Happy Days abonnemang - roliga & meningsfulla aktiviteter för äldre

Efter mångas önskemål – så erbjuder 365 Happy Days ett nytt abonnemang! Innehållet på aktiviteterna är samma som tidigare men skillnaden är att du nu kan teckna ett abonnemang med endast 1 användare. Det ordinarie abonnemanget för särskilt boende har 6 fristående ”användare”. Även sociala träffpunkter, dagverksamheter, hemtjänst, volontärer och personlig assistans tecknar detta abonnemang. Under december 2023 är det 20% rabatt på ordinarie abonnemang med 6 användare (nu 9552 kr).

1 års abonnemang 365 Happy Days 1 användare SÄBO
Det är samma användarvillkor som på övriga abonnemang. Abonnemanget tecknas för 1 år med betalning i förväg. För ett år blir kostnaden 3588 kr + 6% moms. Abonnemang ”365 Happy Days” beställer du i webshopen 

Prisjämförelse mellan 365 Happy Days abonnemang med 1 respektive 6 användare

prisjamforelse_365_happy_days_abonnemang_6anvandare

Vad ingår i 365 Happy Days abonnemangsbjudande?

 • Idébank med färdiga aktiviteter för hela året. 365 Happy Days gör det enkelt för personalen att snabbt ”levla upp” en lucka i schemat eller ett vanligt eftermiddagskaffe till roliga och meningsfulla aktiviteter för äldre. Vilket indirekt bidrar till Agenda 2030:s globala mål nr 3 – hållbar utveckling som främjar välbefinnande. 
 • 365 Happy Days kalender – Tidsbesparande planeringsverktyg som löser upp idétorka och förenklar verksamhets och aktivitetsplanering för hela året.
 • Förberedelsejobbet är gjort! Allt aktivitetsmaterial är digitalt och med ett klick färdigt att användas direkt. Fakta som hör ihop med årstiderna. Bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar. En härlig mix med kända personer. Quiz, dikter och citat. Historiska händelser i Sverige och världen. Tips på samtalsämnen. ”Visste Du att?”. Humor, roliga bilder och kluringar. YouTube-klipp, mallar och inspiration.
 • Reminiscensverktyg. Mångfalden på 365 Happy Days aktiviteter i kombination med musik och samtalstips – hjälper användaren att finna ”triggers” som väcker minnen och förenklar kommunikationen med personer som har kognitiv svikt eller en demensdiagnos.
 • Inspirationskalender. Varje månad under fliken ”aktuellt” på hemsidan, finns en ny inspirationskalender som kan skrivas ut, med tips på aktuella högtider, temadagar och aktiviteter.
 • Musikaktiviteter som verktyg för välbefinnande.
 • Färdiga affischmallar att skriva ut till alla aktiviteter. Affischernas funktion är dels att inbjuda och väcka lusten att delta i olika aktiviteter och det är även ett jättebra sätt att synliggöra vilka aktiviteter som verksamheten har.
365happydays_idebank_aktiviteter_for_aldre_abonnemang-

Mervärde som 365 Happy Days abonnemangstjänst skapar

 • Meningsfulla aktiviteter för äldre bygger till stor del på ”Det goda samtalet”. Men att skapa dessa samtal är inte alltid så enkelt. Med 365 Happy Days färdiga aktiviteter, blir det enklare att mötas i samtalet. Aktiviteterna bygger till stor del på högläsning och samtal som varvas med musik. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför (förberedelsejobbet är gjort) och under aktiviteten då läsplattan används som en handledning
 • Möjligheten till fler spontana aktiviteter ökar. Med 365 Happy Days färdiga aktiviteter, kan personalen hålla i en aktivitet – istället för att lägga tid på att skapa en.
 • Kvalitetssäkring av det sociala innehållet. 365 Happy Days skapar mångfald i kultur och aktivitetsutbudet. Aktiviteter i verksamheten kan genomföras på samma sätt oavsett vem det är som jobbar. Det behövs inga förkunskaper eller mycket personal. Och oavsett ålder eller etniskt ursprung, så kan användaren snabbt och enkelt förvandla en lucka i schemat eller ”levla upp” ett vanligt eftermiddagskaffe till roliga och meningsfulla aktiviteter. Som skapar mervärde och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet.
 • 365 Happy Days öppnar upp för nya möjligheter om ni vill ha digitala träffar.
 • Kvalitetsarbete som skapar win-win. Aktivt användande av 365 Happy Days skapar en hållbar verksamhet med ökad kvalitet för boende och personal. Vilket bidrar till att göra verksamheten till en mer attraktiv plats att bo, besöka och arbeta på (& visar sig i Socialstyrelsens årliga kvalitetsmätningar).  
 • Dokumentation av det sociala innehållet är roligt att ”visa anhöriga”, när det finns mångfald på aktiviteterna som erbjuds i verksamheten.
 • Genom detta arbete bidrar er verksamhet till Agenda 2030:s globala mål nr 3 – hållbar utveckling som främjar välbefinnande för alla i alla åldrar.
aktiviteter_for_aldre_299kr_per_manad_abonnemang_365_happy_days_idebank

Vilka målgrupper riktar sig 365 Happy Days abonnemangstjänst till?

 • Aktiviteterna i 365 Happy Days är lätta att anpassa efter målgrupper med olika intressen och livssituationer. 365 Happy Days funkar i både små och stora sammanhang. Som individuella aktiviteter eller aktiviteter i grupp. Aktiviteterna gör det enkelt att ordna caféprogram, kulturaktiviteter, samkväm, temafester och volontärbesök.
 • Sociala träffpunkter, äldreboenden och dagverksamheter. Till eftermiddagskaffet, ute i solen på en parkbänk eller som en rolig energipåfyllare en kvart före maten eller till kvällsfikat. Inne i lägenheten hos en sängliggande eller fredagsmys på enheten. 
 • Seniorer eller studieförbund som anordnar kulturaktiviteter och studiecirklar för äldre. På en bussresa, digitala träffar eller samtalsgrupper.

Idébank med aktiviteter för äldreboende, Sociala träffpunkter & Studieförbund

Varför uppfinna hjulet på nytt?  365 Happy Days är en skattkista för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Äldreomsorgsboenden – Volontärer – Studieförbund – Seniorverksamhet – Högläsare – Hemtjänst – Personlig assistans – Guldkant i vardagen – Mötesplatser – Dagverksamheter – Vård och omsorgsboenden – Kultur & hälsa – Digitala träffar med socialt innehåll – Svenskar i utlandet – Musik i vården.

Abonnemang 365 Happy Days - Särskilt boende

Även mötesplatser, dagverksamheter, hemtjänst och personlig assistans tecknar detta abonnemang.

 • 1 års licens innehåller 6 fristående användarkonton.
 • Det går att logga in på mobil, webb eller läsplatta men användaren kan inte vara inloggad på webb och läsplatta samtidigt. 
 • Abonnemang 365 Happy Days SÄBO kostar 995 kr/månad och faktureras årsvis i förväg.  
 • 365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst. Har ni statliga stimulansmedel, projektpengar eller digitaliseringsbidrag (välfärdsteknik) kan ni nyttja det. 
 • Viktigt! Här finns användarvillkor för tecknande av abonnemang 365 Happy Days
 • Abonnemang ”365 Happy Days särskilt boende” beställer du i webshopen 

Studieförbund som ordnar kulturaktiviteter och studiecirklar för äldre

Många studieförbund har ett stort utbud av kulturaktiviteter och studiecirklar för äldre. De håller även i sociala aktiviteter på äldreboenden flera gånger per vecka. För studiecirkel- & aktivitetsledare är 365 Happy Days: En idébank som löser upp idétorka. Utvecklar verksamheten och skapar mångfald i aktivitetsutbudet. Det är också ett tidsbesparande planeringsverktyg. 

 • Det stora aktivitetsutbudet med kultur och sociala aktiviteter. Bygger indirekt på reminiscens – att väcka minnen från förr. 
 • Högläsning och samtal är grunden i 365 Happy Days aktiviteter. Och utifrån det kan användaren skapa mängder med kravlösa eller fartfyllda aktiviteter.
 • Kulturcafé. Samtalsgrupper med intressanta temapersoner eller historiska händelser. Fira högtider och uppmärksamma temadagar. Gnugga geniknölarna med kluringar och quiz. Eller höja feelgood känslan med ”Skivor till kaffet”. Roliga och meningsfulla aktiviteter som skapar delaktighet och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet.

Abonnemang 365 Happy Days - Studieförbund - 20% rabatt på abonnemang december 2023 !

 • 1 användare -1 års licens kostar 995kr/månad och faktureras årsvis i förväg. Kostnaden för ett år blir 11.940 kr + 6% moms.
  Prisjämförelse: Abonnemangskostnad för 1 licens (utslaget på 52 veckor) = 229 kr/ vecka Obs! ”Användare” behöver inte vara bundet till en person. Det går att logga in på mobil, webb eller läsplatta men användaren kan inte vara inloggad på webb och läsplatta samtidigt. 

Studieförbund med verksamhet på flera orter - Dela på 365 Happy Days abonnemang

 • 5 användare -1 års licens kostar 499kr/mån & användare, faktureras årsvis i förväg. Kostnad för ett år blir 2495 kr/mån x 12 = 29940 kr + 6 % moms.
  Prisjämförelse: Abonnemangskostnad för 5 licenser (utslaget på 52 veckor) = 115 kr/ vecka & användare.
 • 10 användare -1 års licens kostar 399kr/mån & användare, faktureras årsvis i förväg. Kostnad för ett år blir 3990 kr/mån x 12 = 47880 kr + 6 % moms.
  Prisjämförelse: Abonnemangskostnad för 10 licenser (utslaget på 52 veckor) = 92 kr/ vecka & användare.
 • Viktigt! Här finns användarvillkor för tecknande av abonnemang 365 Happy Days
 • Abonnemang ”365 Happy Days studieförbund” beställer du i webshopen

Vill du ha mer info kring vilka möjligheter 365 Happy Days kan skapa i er verksamhet?

Du kan läsa mer om 365 Happy Days på WebbExpo Välfärdsteknik
Läs eller ladda ner en folder med kundreferenser och aktuell information om 365 Happy Days digitala idébank
I nuläget finns det två olika abonnemang att teckna. Vill du ha mer info eller har frågor kring vilka möjligheter 365 Happy Days kan skapa i er verksamhet? Ring 070-6831967, mejla  ankie@365happydays.se eller boka ett Teamsmöte med mig.

/Ankie Lidberg, Aktivitetscoach – Utvecklar digitala aktiviteter som inspirerar till ”365 Happy Days”

För att göra ett bra jobb behövs rätt verktyg!

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder. Köpt upphovsrätt till vissa bilder samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder. Layout: 365 Happy Days AB

365 Happy Days är en digital idébank – en abonnemangstjänst med färdiga aktiviteter för hela året. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter. Motverka ensamhet. Skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!