Referenser 365 Happy Days idébank

Referenser om 365 Happy Days idebank med färdiga aktiviteter. Det goda samtalet symboliseras_av aldre man_och ung tjej som pratar. en lasplatta visar hur de kan valja aktiviteter for att hitta samtalsamnen

Referenser 365 Happy Days idébank med aktiviteter för äldre

Ett verktyg som gör det enkelt att skapa ”Små ljuspunkter i vardagen”. Det är en bra beskrivning av 365 Happy Days digitala idébank. Som är fylld med kultur och sociala aktiviteter för äldre. Färdiga aktiviteter till högtider och roliga temadagar över hela året. Är genom abonnemang ett tidsbesparande planeringsverktyg. Som gör det enkelt för personal i vård och omsorgsverksamheter. På sociala mötesplatser. Och studieförbund. Att planera och fixa roliga aktiviteter – även när tiden är knapp!

Här kan du läsa referenser från olika verksamheter som använder 365 Happy Days idébank. Vid digitaliseringen blev aktiviteterna tillgängliga i en kalender.  ”365 Happy Days” speglade på ett tydligt sätt idébankens syfte. Därav namnbytet. Företaget som tidigare hette Kulturarkivet AB, bytte namn till 365 Happy Days AB i oktober 2021.

/Ankie Lidberg, Aktivitetscoach – Utvecklar digitala aktiviteter som inspirerar till ”365 Happy Days”

Det bästa med 365 Happy Days är att materialet är färdigt & att det alltid finns tillgängligt.

Det är en WOW-känslavarje gång det öppnas! Deltagarnas gensvar på aktiviteterna har varit glädje! Lyriska av både innehåll och hur vackra bilderna är. /Aktivitetscoacherna Agneta, Parvin & Marie i Mölndal, Bokskogens dagverksamhet Club Brattås

Så här tycker äldreomsorgspersonal i Kalmar - Referenser 365 Happy Days idebank

  • 365 Happy Days är Kanonbra som stöd vid aktiviteter! Det är enkelt att få igång samtal & hjälp att hitta på olika teman när man behöver något lite snabbt!
  • Jättebra tips & information. 365 Happy Days hjälper till att få igång olika samtal, mycket om speciella dagar, årstider m.m
    /Personal Äldreomsorg, Kalmar kommun /Alexandra Johansson

Referenser 365 Happy Days idebank - Äldreomsorg Hallstahammars kommun

Äldrecentrum & Social dagverksamhet, Tibro kommuns Referenser 365 Happy Days idebank

Färdiga aktiviteter till temadagar, högtider, quiz & musikaktiviteter

Idébank med aktiviteter för äldreboende, Sociala träffpunkter & Studieförbund

Du kan läsa mer om 365 Happy Days på WebbExpo Välfärdsteknik
Läs eller ladda ner en folder med kundreferenser och aktuell information om 365 Happy Days digitala idébank
Lämna gärna ett omdöme, vad du tycker om 365 Happy Days idébank. Det kan du göra på Google eller på Facebook , Hitta, Eniro

/Ankie Lidberg, Aktivitetscoach – Utvecklar digitala aktiviteter som inspirerar till ”365 Happy Days”

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder, köpt upphovsrätt till vissa bilder samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder. Text & Layout: 365 Happy Days AB