Benjamin Franklin- Varför är han på hundra dollar sedeln?

Hej!

För att ta del av 365 Happy Days material behöver du ett abonnemang. 

Mer info om det finns här