Välfärdsteknik i äldreomsorgen – Digital idebank & färdiga aktiviteter

Välfärdsteknik i äldreomsorgen. Digital idebank. Välfärdsteknik produkt med färdiga aktiviteter.

Välfärdsteknik i vård & omsorg - Digital idébank med färdiga aktiviteter

Färdiga aktiviteter hela året! 365 Happy Days är en digital idébank som har hundratals kulturella och sociala aktiviteter speciellt utformade för seniorer. Idébanken 365 Happy Days är ett enkelt och flexibelt koncept som kan anpassas efter olika målgrupper, intressen och livssituationer. Med aktiviteterna är det enkelt att ordna caféprogram, kulturaktiviteter, samkväm, studiecirklar, högläsning och musikaktiviteter. Men aktiviteterna fungerar lika bra i det lilla. Snabbt och enkelt kan personalen ”levla upp” ett vanligt eftermiddagskaffe till roliga och meningsfulla aktiviteter och samtal – som skapar mervärde och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet.

Välfärdsteknik produkt som skapar roliga & meningsfulla aktiviteter för äldre

Det bästa med denna produkt är att det inte krävs några förkunskaper eller mycket personal för att använda den. Detta gör 365 Happy Days till ett perfekt verktyg för äldreomsorg. Där det kan bidra till att förbättra välbefinnandet hos äldre och indirekt bidra till det globala målet nr 3 – hållbar utveckling som främjar välbefinnande. Sammanfattningsvis är Idébanken 365 Happy Days ett utmärkt exempel på välfärdsteknik i äldreomsorgen.

365 Happy Days idébank med aktiviteter för äldre

Det bästa med 365 Happy Days är att materialet är färdigt & att det alltid finns tillgängligt.

Det är en WOW-känslavarje gång det öppnas! Deltagarnas gensvar på aktiviteterna har varit glädje! Lyriska av både innehåll och hur vackra bilderna är. /Aktivitetscoacherna Agneta, Parvin & Marie i Mölndal, Bokskogens dagverksamhet Club Brattås

Leva tills jag dör!

365 Happy Days verktyg som gör det enkelt för personal i vård & omsorgsverksamheter att skapa roliga och meningsfulla aktiviteter för äldre

Glädje! Gemenskap & enkelt!

365 Happy Day gör det enkelt att skapa meningsfulla aktiviteter för olika åldrar. Vi använder ofta almanackan när vi ska ha olika teman på våra caféträffar. /Personal Äldreomsorg, Hallstahammars kommun /Sanna Fredriksson Aktivitetshandledare

365 Happy Days är Kanonbra som stöd vid aktiviteter!

Det är enkelt att få igång samtal & hjälp att hitta på olika teman när man behöver något lite snabbt! /Personal Äldreomsorg, Kalmar kommun /Alexandra Johansson

Glöm idétorka och tidskrävande aktivitetsplanering 365 Happy Days är ett tidsbesparande planeringsverktyg som löser upp idétorka och gör det enklare och mer effektivt att organisera aktiviteter - även när tiden är knapp!
365 Happy Days är ett tidsbesparande planeringsverktyg som löser upp idétorka och gör det enklare och mer effektivt att organisera aktiviteter

Glöm idétorka och tidskrävande aktivitetsplanering!

365 Happy Days är jätteenkelt! Det är bara en sak som är svårt…att välja aktivitet – för man vill göra allt! Det är ett fantastiskt bra material! /Inga-Märta Edlund & Karin Sundvisson, ABF Ånge

vad kostar 365 Happy days abonnemang med aktiviteter för äldre
Ladda ner folder - 365 Happy Days - Digital idébank - Välfärdsteknik produkt
Ladda ner folder HÄR

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder, köpt upphovsrätt till vissa bilder samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder. Text & Layout: 365 Happy Days AB