FN:s internationella Familjedag

Även om inte alla familjer är perfekta och det verkligen finns människor som inte har goda relationer med sina familjer, kan du använda den här dagen för att fira vem det än är i ditt liv som du anser som din ”familj” – även om de kanske inte är blodsläktingar.

  • En familj är en av de grundläggande och viktigaste institutionerna i samhället. Familjen är den plats där vi får vår första utbildning och föräldrar/ vårdnadshavare har ansvaret att utveckla rätt attityder och värderingar, skapa trygghet och stabilitet i tillvaron.
  • Även om det fortfarande är vanligast att växa upp i en traditionell kärnfamilj, med två föräldrar, har familjemönstren genomgått stora förändringar. En skilsmässa eller separation medför många förändringar för familjen, men är framförallt en känslomässigt omskakande livshändelse för barnen.
  • Sedan 1994 firas den internationella familjedagen årligen den 15 maj över hela världen.
  • Det är FN som har instiftat den internationella familjedagen. Syftet är dels att väcka föräldrars uppmärksamhet och engagemang i familjefrågor angående föräldraskap, uppfostran, familjen samt problem som är aktuella i samhället.
  • Den internationella familjedagen vill också uppmärksamma beslutsfattare till att mobilisera politisk vilja och resurser för att ta itu med de berörda frågorna och globala problemen.
  • Reflektera över vad familjen betyder för dig. Tips! Titta på fotoalbum med kort av din familj.

Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!
FN: s internationella Familjedag firas den15 maj. Den digitala ”Prova-på-aktiviteten” är ett tips på en aktivitet som skapar delaktighet, är enkel, tidlös och som passar i de flesta verksamheterna. Samtalstips om familj och uppväxt, citat och roliga historier om familjen. Aktiviteten finns öppen tom 25 maj 2021. 

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder, köpt upphovsrätt till vissa bilder samt 365 Happy Days egna fotade och skapade bilder. Filmklipp: Youtube Layout: 365 Happy Days AB