Globala målet nr 3 – Hållbar utveckling som främjar välbefinnande

Globala målet nr 3 – Hållbar utveckling som främjar välbefinnande

Hur kan du bidra & bli en del av förändringen mot hållbar utveckling?
2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och de 17 Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Begreppet ”hållbar utveckling” kan också beskrivas som “Vår gemensamma framtid”. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Det är alltså upp till oss alla att se hur och på vilket sätt vi kan bidra och bli en del av förändringen mot hållbar utveckling.

Med 365 Happy Days kan du och din verksamhet bidra och bli en del av förändringen till det globala målet nr 3, som handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Du kan läsa mer om det globala målet 3 här

Lämna ett svar