Varför skapade jag en idébank? Läs mina tankar & problemen jag ville lösa

man och kvinna ler, diskuterandes aktiviteter för äldre framför man med surfplatta

Varför skapade jag idébanken 365 Happy Days?

Hej,
Med 30 års erfarenhet som undersköterska och projektledare i äldreomsorgen – ville jag göra skillnad! Det här är mina tankar och problem som jag ville finna en lösning till. Min förhoppning är att idébanken ”365 Happy Days” ska göra det enkelt att skapa ”Små ljuspunkter i vardagen”. Som ger mervärde och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet i vård och omsorgsverksamheter och på sociala mötesplatser.

  /Ankie Lidberg, Aktivitetscoach – Utvecklar digitala aktiviteter som inspirerar till ”365 Happy Days”                   

  • Vid starten var Kulturarkivet 365 en idébank med tryckta magasin. Under drygt 8 års tid har jag utvecklat innehållet och funktionerna som numera kan ses som digitaliserat mervärde!
  • 2015 – På kvalitetsmässan i Göteborg såldes Kulturarkivets första upplaga. En idébank med 18 tryckta magasin.
  • 2017 – En mässbesökare uppmanade mig att ta bort fokus från äldre (som från början var min ursprungliga målgrupp). Jag frågade varför?
    Han svarade: ”-Historiska händelser, kända personer, hur livet/tidsandan var på 50-60-70-talet eller bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner & temadagar, det förändras inte –  det är samma fakta i grunden, oavsett vi är 5 eller 100 år…men sen blir samtalen olika, beroende på om du hör detta för första gången eller har upplevt det själv”. Jag tog till mig denna insikt, uppdaterade allt material och öppnade upp för fler målgrupper och verksamheter.
  • 2020 – Under hösten påbörjades Kulturarkivet 365:s digitaliseringsresa och utvecklingen mot en digital abonnemangstjänst (välfärdsteknik). 
  • Som inspiration, verksamhetsplanering och för att lättare kunna planera och skapa små ljuspunkter i vardagen blev det en idebank i form av en digital almanacka med eventmaterial. 
  • Vid digitaliseringen tyckte jag att ”365 Happy Days” var ett mer passande namn för de nya funktionerna och materialet, så från oktober 2021 är företagets namn 365 Happy Days AB. /Bästa från Ankie!

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods.  Layout: 365 Happy Days AB

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank som förenklar och utvecklar nya arbetssätt för det sociala innehållet. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!